Faktura

Hvis du kjøper inn bøker på vegne av arbeidsgiver eller annen virksomhet, kan du velge å få tilsendt faktura. Vi har satt et minstebeløp på 300kr for faktura. Det bør fremkomme av bestillingen din hvem du kjøper inn for.

Vi sender faktura på EHF-format hvis du har behov for det.